Zaburzenia

Niedobór białka

Hipoproteinemia może — choć nie zawsze tak bywa — poprzez zmniejszenie ciśnienia onkotycznego surowicy spowodować wystąpienie uogólnionych obrzęków, obejmujących również twarz, niekiedy łącznie z przesiękami do jam ciała. Obrzęki są częste przy zmniejszeniu zawartości białka surowicy poniżej 50 g/1 (5 g%), a prawie zawsze obecne przy poziomie niższym niż 40 g/1 (4 g%). W świetle tych danych interesujący jest fakt, że w rzadkich przypadkach braku albumin, które decydująco wpływają na ciśnienie onkotyczne, niekiedy w ogóle nie stwierdza się obrzęków. Zmniejszona podaż lub synteza białka są w krajach cywilizowanych i w okresie pokoju bardzo rzadką przyczyną obrzęków. Lekarz, który nie pracuje na obszarach ogarniętych głodem lub w czasie wojny, widzi skutki głodu tylko w tych przypadkach, gdy np. rak przełyku lub ciężkie uszkodzenie jamy ustnej uniemożliwia przyjmowanie pokarmów, albo w stanach złego wchłaniania czy zaburzeniach trawienia, gdy przy prawidłowej ilości białka w przyjmowanych pokarmach powstaje jego niedobór w organizmie. Podobna sytuacja powstaje też u osób psychopatycznych ze złymi nawykami żywieniowymi. Dalszą, zawinioną przez samego pacjenta przyczyną może być nadużywanie leków przeczyszczających.