Zaburzenia

Zapalenie neuronu

Zapalenie neuronu przedsionkowego przebiega bez udziału narządu słuchu, w postaci ostro występujących napadowych zawrotów z wymiotami. Objawy trwają dni i tygodnie. Zawroty ustępują całkowicie po 4—6 tygodniach. Choroba powstaje w następstwie zapalenia górnych dróg oddechowych lub innej choroby infekcyjnej. Przy badaniu przedsionka stwierdza się samoistny oczopląs poziomo-rotacyj-ny, który wobec jednostronnego braku lub obniżenia pobudliwości narządu przedsionkowego musi być uznany za oczopląs porażenny. Ostre jednostronne wypadnięcie czynności narządu przedsionkowego nie powinno być traktowane jako jednolity obraz chorobowy. Mimo dość jednostajnych objawów miejsce uszkodzenia może znajdować się zarówno w narządzie końcowym, jak i w neuronie obwodowym, a nawet w obszarze jądra nerwu przedsionkowego. Nie należy mieszać ostrego jednostronnego wypadnięcia czynności narządu i zapalenia neuronu przedsionkowego. Pierwsze jest tylko zespołem objawów, podczas gdy neuronitis vestibularis stanowi jednostkę nozologiczną i nazwa ta musi być zarezerwowana dla przypadków izolowanych uszkodzeń czynności przedsionka, w których jednoznacznie istnieje uszkodzenie neuronu obwodowego, a badanie mikrobiologiczne lub immunologiczne wskazuje na obecność lub przebycie infekcji. Tak zwana choroba lokomocyjna nie jest chorobą, a tylko nadpobudliwością aparatu przedsionkowego.