Badanie

Ocena wyników badań

Przy interpretacji wyników badań chemicznych lub fizykalnych należy przede wszystkim, postawić pytanie, czy wynik jest prawidłowy czy nieprawidłowy. Wynik prawidłowy ma również wartość dla rozpoznania, ale tylko w sensie wyłączenia choroby. Potwierdzeniem rozpoznania jest wynik odpowiednio nieprawidłowy. Wartości w dużym stopniu patologiczne, np. stężenie żelaza w surowicy 3,6 nmol/1 albo podwyższenie podstawowej przemiany materii o 40%, są w swojej wymowie jednoznaczne. W wypadku wyników zbliżonych do normy trudno jest niekiedy rozstrzygnąć, czy rzeczywiście można je traktować jako prawidłowe. Wynik nieco przekraczający zakres normy może być jeszcze prawidłowy, a znajdujący się w granicach normy, ale w pobliżu jej górnego lub dolnego poziomu, uznać czasami należy za patologiczny. Wiąże się to z metodycznymi i koncepcyjnymi trudnościami przy ustalaniu zakresów norm, których nie można całkowicie umknąć, i dlatego zasady ich ustalania powinny być również znane klinicyście. W granicach normy znajdują się prawie wszystkie wyniki chemicznych i fizykalnych badań wykonanych u zdrowych osób. Ze statystycznego punktu widzenia zakres wartości prawidłowych jest to taki zakres, w którym według określonego stopnia prawdopodobieństwa mieszczą się wyniki badań przeprowadzonych u zdrowych osób.