Badanie

Ultrasonografy

Ultrasonografia, USG jest zastosowaniem ultradźwięków do badań i obrazowaniem tkanek w medycynie i weterynarii. Ultrasonografia jest formą nieinwazyjnej, atraumatycznej metody diagnostyki obrazowej, pozwalającej na uzyskiwanie obrazów przekroju badanych obiektów. Ultrasonografię cechuje duża dokładność, dzięki tej metodzie możliwe jest wykrycie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

Urządzenie ultrasonograficzne może się składać z emiterów oraz odbiorników fali ultradźwiękowej. Emitery wysyłają fale o określonej częstotliwości w kierunku badanych ośrodków, które rozchodząc się odbijają się na granicy ośrodka i wracają do odbiornika. Metoda wykorzystuje zjawisko falowe zachodzących ultradźwięków, które rozchodząc się są wyłapywane. Ultrasonografia medyczna wykorzystuje częstotliwość z zakresów ok. 2-50 MHz. Fale ultradźwiękowe są generowane oraz przetwarzane w impulsy elektryczne przy użyciu przetworników piezoelektrycznych.

Znane są zjawiska niekorzystne w ultrasonografii takie jak pochłanianie oraz rozproszenia fali oraz niemal całkowite odbicia na granicy ośrodków znacznie różniących się impedancją. Własności ośrodków uwarunkowane są częstotliwością fali, dlatego stosuje się różne częstotliwości.