Choroby

Poprzeczne uszkodzenie rdzenia

Inny rodzaj napięcia obserwuje się przy pełnym uszkodzeniu poprzecznym rdzenia. Odcinek rdzenia położony poniżej miejsca przerwania jego ciągłości staje się autonomiczny. Automatyzm rdzeniowy wywołuje kurczowe, zgięciowe ułożenie obu nóg, a przy uszkodzeniu odcinka szyjnego rdzenia również i rąk. Nogi są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Przy częściowym uszkodzeniu rdzenia często widuje się porażenie wyprostne. Rzadko spotykane jest stałe albo napadowe zwiększenie napięcia mięśni powłok brzusznych, które stają się deskowate twarde. Przy całkowitym, a niekiedy też częściowym, uszkodzeniu rdzenia drażnienie skóry porażonej kończyny dolnej wywołuje odruchowy skurcz w stawie biodrowym i kolanowym. Ta odruchowa synergia zgięcia określana jest również jako odruch ucieczki. Nagłe ruchy mogą być wyzwalane zarówno przez lekkie podrażnienie skóry, jak również przez podrażnienie pęcherza (zapalenie lub nadmierne wypełnienie pęcherza) i okolicy odbytniczo-płciowej. Chodzi tu o ruchy rzekomo spontaniczne, nie mające nic wspólnego z rozmyślną aktywnością.