Zaburzenia

Porażenia i zaburzenia czucia występują często łącznie. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa schorzenie neurologiczne, powinno dotyczyć miejsca, drugie rodzaju uszkodzenia. Przy ustalaniu umiejscowienia zmiany chorobowej uwzględnia się łącznie zaburzenia ruchowe i czuciowe. Na podstawie wywiadu i stanu neurologicznego pacjenta powinno się albo móc odpowiedzieć na oba pytania, albo przynajmniej tak zawęzić … Czytaj dalej

Zaburzenia

Wzrost napięcia może być tak dyskretny, że można go stwierdzić tylko przy bardzo dokładnym badaniu. Przy uszkodzeniach mózgowych, powodujących dużego stopnia upośledzenie czucia głębokiego, wzrost napięcia jest słabo wyrażony. Porażenie połowicze ze spastycznym przykurczeni górnej i wyprostowaniem dolnej kończyny odpowiada porażeniu Wernickiego-Manna. Po stronie porażonej ulegają wzmożeniu, niekiedy klonicznemu, wszystkie … Czytaj dalej

Zaburzenia

Ceglasty, mętny mocz po podgrzaniu i dodaniu ługu staje się znowu przejrzysty. Mikroskopowo osad składa się częściowo z bezpostaciowych drobin, a częściowo z widocznych makroskopowo złotożółtych kryształów kwasu moczowego. Fosforany w moczu. W obecności fosforanów przejrzysty bezpośrednio po oddaniu mocz mętnieje po pewnym czasie lub jest wydalany już w postaci … Czytaj dalej

Zaburzenia

Samoistne, bolesne wylewy dostawawe występują przede wszystkim w ciężkich dziedziczonych pośrednio hemofiliach A i B, jak również w konstytucjonalnych defektach czynników krzepnięcia I, II, VII i XIII. Szczególnie dotyczą one stawów kolanowych, łokciowych i skokowych. Krwawienia do mięśni przedramion i łydek, z ich obrzękiem i bolesnością, prowadzące do spowodowanych uciskiem … Czytaj dalej

Zaburzenia

Wstrząs alergiczny (także wstrząs anafilaktyczny, wstrząs z nadwrażliwości) występuje najczęściej w parę minut lub najwyżej godzin po wpro%vadzem°u z zewnątrz alergenu (ukłucia owadów, antybiotyki, krew, osocze, szczepionki, leki i in.). Obok nagłego pogorszenia się stanu ogólnego i znanych objawów wstrząsu występują w typowych przypadkach silnie wyrażone objawy alergii w postaci … Czytaj dalej

Zaburzenia

Wstrząs w wielu przypadkach ma pewne wspólne cechy z ostrym zmniejszeniem objętości wody pozakomorkowej i podczas leczenia konieczne jest również pilne wyrównanie tego niedoboru, jednakże przedstawienie wstrząsu jedynie w tym aspekcie byłoby niesłuszne, bowiem byłby to obraz niepełny. Niedostateczna perfuzja tkanek — stałe zaburzenie we wstrząsie pochodzenia krążeniowego — nie … Czytaj dalej

Zaburzenia

Najczęstszymi przyczynami tego typu wstrząsu jest utrata krwi i osocza, a na dalszym planie inne straty płynu pozakomórkowego. Krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, jak również utrata osocza w oparzeniach są powszechnie znanymi przyczynami, które jedynie w przypadkach krwawień wewnętrznych mogą początkowo sprawiać trudności rozpoznawcze. We wstrząsie spowodowanym masywną utratą płynów przez … Czytaj dalej

Zaburzenia

Zaburzenia powstałe w wyniku uszkodzenia dróg czuciowych w pniu mózgu, w obszarze pomiędzy skrzyżowaniem wstęg i wzgórzem, dotyczą najczęściej przeciwstronnego czucia bólu, temperatury, dotyku i ułożenia łącznie. Przy małych ogniskach możliwe jest rozszczepienne zaburzenie czucia. Uszkodzenia położone odsiebnie od skrzyżowania wstęg wywołują — przy jednostronnym uszkodzeniu — takie objawy,, jak … Czytaj dalej

Zaburzenia

Upośledzenie przepływu przez lewa gałąź żyły wrotnej powoduje zanik lewego płata, co można potwierdzić metodą laparoskopii, angiograficznie lub za pomocą scyntygrafii. W przypadku gdy palpacyjnie nie wyczuwa się wątroby i nie stwierdza stłumienia wątrobowego, należy myśleć o przełożeniu trzewi. Zmian położenia brzegu wątroby przy wzdęciu, wodobrzuszu lub zroście przepony, nie … Czytaj dalej

Zaburzenia

W różnicowaniu typu niewydolności oddechowej konieczne jest różnicowanie pomiędzy postacią ograniczającą i zwężającą. Taki podział można do pewnego stopnia przeprowadzić na podstawie obrazu klinicznego, a ułatwia go proste badanie spirometryczne. Ograniczająca niewydolność oddechowa spowodowana jest przez zmniejszenie lub uciśnięcie miąższu płucnego. Przyczyną może być niedodma, nacieki płucne, zwłóknienie płuc, stan … Czytaj dalej