Pozostałe

Leczenie schizofrenii

Na podstawie zakrojonych na szeroką skalę badań nad ekspresją emocji sformułowano model psychoedukacji dla rodzin pacjentów schizofrenicznych. Członkowie rodzin uczą się rozpoznawać objawy prodromalne choroby, które zapowiadają jej nawrót; uczą się również ograniczać krytykę i przesadne zaangażowanie. Dowiadują się, że konsekwentny plan farmakoterapii może zapewnić pacjentowi optymalne funkcjonowanie. Poznają działania niepożądane leków i uczą się metod radzenia sobie z nimi, zdobywają wiedzę o przebiegu schizofrenii, związanych z nią prognozach oraz jej podłożu genetycznym i biologicznym. Klinicysta, który stosuje ten model, może uzyskać pomoc rodziny w zapobieganiu nawrotom zaburzenia.

Badania nad interwencjami rodzinnymi u osób chorych na schizofrenię były prowadzone nad podziw rygorystycznie. Zwykle badania były randomizowane, stosowano dobrze zdefiniowane kryteria włączenia, systematycznie gromadzono rezultaty i dane na temat stosowania się do interwencji, a także odpowiednio dobierano grupy kontrolne. Analizy skuteczności różnych interwencji rodzinnych sugerują, że długoterminowa interwencja skutecznie ogranicza liczbę nawrotów choroby, obniża współczynnik EE i poprawia rezultaty leczenia (Dixon, Lehman 1995; Penn, Mueser 1996). Korzyści wyniesione z leczenia wydają się przy tym stosunkowo trwałe; często utrzymują się nawet przez dwa lata.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *