Objawy

Terminem nerwowość określa się zespół objawów wskazujących na nadpobudliwość, przy której ogólnie nie stwierdza się istotnych braków psychicznych, fizycznych lub niemożności uporania się z problemami życiowymi. Przy istnieniu objawów nerwowości nie obserwuje się upośledzenia procesów psychicznych, tak że myślenie, wola i działanie nie są zaburzone wskutek trudności koncentracji, podejmowania decyzji … Czytaj dalej

Choroby

Jeżeli napady stają się bardzo częste, mówimy o stanie padaczkowym. Przerwać go można, stosując głęboką narkozę lub leczenie innego typu. Zawsze wówczas konieczne jest wykonanie elektroencefalogramu. W razie obecności zmian ogniskowych w eeg lub utrzymujących się napadów częściowych, niezbędne są natychmiastowe dalsze badania diagnostyczne z zastosowaniem angiografii, a przy jej … Czytaj dalej

Choroby

Zdarza się jednak, że napad zapoczątkowany w połowie twarzy rozszerza się na palce, rękę, ramię i nogę po tej samej stronie ciała. Każdy ogniskowy napad może ostatecznie przejść w napad uogólniony. Podobnie ogniskowe napady padaczki czuciowej z parestezjami mogą ulec rozszerzeniu, a poza tym mogą się do nich dołączyć wyładowania … Czytaj dalej

Objawy

Zespoły o objawach charakterystycznych dla nerwowości, neurastenii, dystonii wegetatywnej lub maskowanej depresji występują nie tylko w okresie prodromalnym psychoz endogennych, ale także w nabytych chorobach organicznych. Wystarczy przypomnieć okres zwiastunowy majaczenia alkoholowego. Bezsenność, wrażliwość na hałasy, bojaźliwość, lękliwy nastrój, zaburzenia koncentracji i nasilone objawy wegetatywne, jak pocenie się i drżenia, … Czytaj dalej

Zaburzenia

Molarność, a zatem w większości przypadków stężenie znajdującego się w surowicy sodu, jest z jednej strony miarą zawartości i zapotrzebowania wolnej wody, z drugiej dostarcza kluczowych wskazówek na temat objętości wody wewnątrzkomórkowej: hipomolarność powoduje wzrost, hipermolarność zmniejszenie objętości płynu wewnątrzkomórkowego. Powoli rozwijające się zmiany molarności na ogół nie wywołują u … Czytaj dalej

Objawy

Domieszka krwi w moczu może być widoczna gołym okiem albo tylko w badaniu mikroskopowym. W każdym przypadku wykonać należy badanie osadu moczu celem sprawdzenia, czy znajdujące się w moczu erytrocyty są świeże czy zmienione, a ponadto należy upewnić się, czy krwiste zabarwienie moczu nie jest zależne od leków, hemoglobiny, porfiryn … Czytaj dalej

Objawy

Przedstawione przez pacjenta z maskowaną depresją dolegliwości nerwowe, wegetatywne i somatyczne stanowią — przy braku zmian obiektywnych — szczególny problem diagnostyczny. Zgodnie z definicją pod pojęciem maskowanej depresji rozumie się depresję z nietypowym zespołem objawów, w której dominują i przesłaniają właściwy obraz choroby psychicznej dolegliwości somatyczne. Rozpoznanie tego zespołu wymaga … Czytaj dalej

Choroby

W zależności od przewagi bardziej wegetatywnych czy bardziej depresyjnych objawów — te ostatnie nie są jednak jawne, lecz zamaskowane objawami somatycznymi — mówi się o dystonii wegetatywnej lub utajonej, czyli maskowanej depresji. Do dystonii wegetatywnej należą nie tylko objawy fizyczne i psychiczne, ale również depresyjne, tak jak każdej depresji towarzyszą … Czytaj dalej

Choroby

Jeżeli marskość rozwija się równomiernie w obu płatach, mamy do czynienia z rozlanym powiększeniem wątroby, która może osiągnąć ogromne rozmiary i zajmować całą prawą połowę brzucha, sięgając prawie do miednicy małej. W późniejszych okresach wielkość narządu zależy od stopnia zmian marskich. Powierzchnia jest zwykle nierówna aż do guzowatej, brzeg o … Czytaj dalej

Zaburzenia

Paradoksalnym zjawiskiem są obrzęki spotykane u osób nadużywających leków moczopędnych. Zwykle dotyczą one zdrowych kobiet, które przez wiele miesięcy przyjmują saluretyki, próbując w ten sposób zwalczyć nadwagę. Po odstawieniu tych preparatów, przy prawidłowej ilości sodu w diecie, dochodzi po kilku dniach, w czasie których zaznacza się niepokojące zwiększenie masy ciała, … Czytaj dalej